PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CHAT-4YOU.nl kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Chat-4you omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt of bij de registratie op de daaraan verbonden chatsite. 

Chat-4you kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

- Uw voor- en achternaam  

- Uw e-mailadres  

- Uw IP-adres  

 

WAAROM Chat-4you GEGEVENS NODIG HEEFT

Chat-4you verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.  

 

HOE LANG Chat-4you GEGEVENS BEWAART

Chat-4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  

DELEN MET ANDEREN 

Chat-4you verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Chat-4you worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Chat-4you gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

     

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@chat-4you.nl Chat-4you zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

      

BEVEILIGEN 

Chat-4you neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Chat-4you maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Chat-4you verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier op de site.